gia tri cot loi

Smiling embraced businesspeople celebrating their teamwork.

[url=http://www.istockphoto.com/search/lightbox/9786622][img]http://img543.imageshack.us/img543/9562/business.jpg[/img][/url] [url=http://www.istockphoto.com/search/lightbox/9786738][img]http://img830.imageshack.us/img830/1561/groupsk.jpg[/img][/url]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *